Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy
1. – 4. třída (7-10 let)   14   dnů á 25,00 Kč     350,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   14   dnů á 28,00 Kč     392,00 Kč
9. třída (15 let a více)   14   dnů á 33,00 Kč     462,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech 27. 1. – 3. 2. 2022 od 7,30 do 15,00 hod.

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na ty, kteří naší pomoc potřebují. Sbírka pro pejsky a kočičky byla úspěšná. Dokázali jsme vybrat velké množství konzerv, pamlsků, granulí, pelíšků a dek. Nechyběly ani hračky, vodítka a misky na vodu.

Rozdali jsme spoustu radosti v adventním čase
Rozdali jsme spoustu radosti v adventním čase

Některé třídy dokonce k dárečku posílaly obrázky a povídání. Tím určitě potěší i lidi, kteří se o opuštěná zvířátka starají a mají je rádi. Sbírku jsme rozdělili mezi psí útulek Srdeční záležitosti ve Staré Huti a spolek Příbramské kočky.

Poděkování patří všem žákům a pedagogům naší školy. Bez Vás by to nešlo, velké díky.

Vlasta Šmídová

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole, jsou následující:

Pondělní testování (stejné jako doposud):

  • Ze školy je odeslán pouze žák, který má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu.

Čtvrteční testování:

V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,

Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
  • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

PŘÍLOHY:

Pf 2022

V pondělí 13. 12. 2021 vystoupili žáci a žákyně  9.C s  pásmem koled v Pražské ulici u Václava. Celý program nacvičili v hodinách hudební výchovy pod vedením pana učitele Šimůnka.

Za doprovodu baskřídlovky pana učitele a saxofonu třídní učitelky zazpívali známé, i méně známé koledy. Na konci programu přidali ještě několik „nevánočních písní“. Obecenstvo jim tvořili rodiče, kolemjdoucí, ale také malí spolužáci z druhých tříd, kteří je podpořili i svým zpěvem.

Pokud byste měli zájem společně s 9.C  nasát vánoční atmosféru, můžete přijít v pondělí 20. prosince v poledne na jejich další vystoupení.

Mgr. Lucie Valíčková, třídní učitelka

1. – 4. třída (7-10 let)   21   dnů á 25,00 Kč     525,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   21   dnů á 28,00 Kč     588,00 Kč
9. třída (15 let a více)   21   dnů á 33,00 Kč     693,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. – 8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída

Stravné se vybírá ve dnech:

20. 12. – 22. 12. 2021 pouze v době výdeje obědů od 11,30 do 14,00 hod.

3. 1. – 5. 1. 2022 pouze v době výdeje obědů od 11,30 do 14,00 hod.

Od 6. 12. 2021 do 7. 1. 2022 je pokladna a provoz kanceláře ve školní jídelně uzavřený mimo dny uvedené výše. Jiné dny a čas nelze uhradit obědy u okénka ve školní jídelně!!! Pokud dny a čas nevyhovuje, zavolejte na telefonní číslo +420 318 401 153 a my vám do vašeho mailu (nebo na telefonní číslo) pošleme údaje pro platbu bankovním převodem nebo složenkou.

  • Žáci do 12 let věku nemusí prokazovat podmínky bezinfekčnosti (ani při ubytování, stravování ani na lyžařském vleku)
  • Žáci od 12 let věku se musí před zahájením ubytování prokázat splněním podmínek bezinfekčnosti (RT-PCR test negativní ne starší než 72 hodin nebo očkování proti onemocnění covid-19, nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech). Pro ubytování a stravování (jídelna neslouží veřejnosti, ale pouze hostům zařízení) platí výše zmíněné 7 dní.
  • Žáci od 12 let věku musí při nákupu skipasu prokázat splnění podmínek bezinfekčnosti (RT-PCR test negativní ne starší než 72 hodin nebo očkování proti onemocnění covid-19, nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech). Toto potvrzení však platí pouze 72 hodin.

Viz vyjádření MZČR

Podmínky účasti žáků na lyžařském výcviku a zotavovacím pobytu:

Žák od 12 let věku prokáže při odjezdu na akci před nástupem do autobusu splnění podmínek bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení nebude vpuštěn do autobusu – nemohl by být ubytován.

Doporučujeme zákonným zástupcům objednat své dítě (které se nemůže prokázat splněním podmínek bezinfekčnosti – očkování či prodělané onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech) jedoucí na školní akci na testování tak, aby před odjezdem mělo potvrzení k dispozici. Potvrzení nesmí být starší než 72 hodin.

V průběhu lyžařského výcviku a zotavovacího pobytu budou žáci starší 12 let (kteří se nemohou prokázat splněním podmínek bezinfekčnosti – očkování či prodělané onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech) testováni mobilním testovacím týmem, abychom splnili podmínku bezinfekčnosti na lyžařském vleku (zajistí škola).

Děti od 12 do 18 let mají až pět testů v měsíci hrazených zdravotní pojišťovnou.

Výše zmíněné podmínky jsou platné k datu 7. 12. 2021 a platí do 25. 12. 2021 do 23:59 hodin.

O případné změně opatření bude škola zákonné zástupce žáků informovat.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
UKLÍZEČE/UKLÍZEČKU

Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 151 nebo e-mailu: vlastina.fremrova@1zs-pb.cz

Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát