Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Upozorňujeme strávníky, kteří hradí stravné hotově, na nutnost dodržování dnů, kdy lze provést úhradu za stravné hotově ve školní jídelně. Tyto dny jsou uvedené na letáčku „Stravné na měsíc listopad 2016“, který je vyvěšen na několika místech ve škole a na webových stránkách školy. Ostatní dny musí strávníci provést platbu sami a to převodem na účet nebo hotově složit na účet v bance. Ve školní jídelně není zařízení pro uchovávání peněz v hotovosti. Z důvodu bezpečnosti je toto opatření nutné. Od listopadu budeme požadovat, aby strávníci platící hotově toto opatření dodržovali.

1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 21,00 Kč 441,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 24,00 Kč 504,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 28,00 Kč 588,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 24. 10. do 3. 11. 2016 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

V pondělí 26. 9. 2016 se na naší škole pod Svatou Horou, Příbram uskutečnil Den jazyků. Žáci prvních a druhých tříd si přinesli fotografie a články zaměřené na Letní olympijské hry (LOH) v Rio de Janeiru, v Brazílii. Své výstupy pak žáci umístili na nástěnky ve třídách. Někteří přišli převlečeni za sportovce a k tomu si přinesli sportovní náčiní používané právě na letních olympijských hrách. Co děti moc bavilo, bylo to, že předváděly různé sporty. Žáci přinesli dokonce medaile získané za své dosavadní sportovní úspěchy. Třetí třídy si vyprávěly o olympijských hrách, promítaly si zahajovací a závěrečný ceremoniál a také si připomněli nejlepší sportovní výkony. Lepily se čtvrtky, na kterých si můžete prohlédnout zpracované sportovní disciplíny. Vytvářely se prezentace. Některé informace překládali žáci do angličtiny a pár slov si přeložili i do portugalštiny. Čtvrté třídy si povídaly o našich a zahraničních sportovcích. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o Brazílii. Žáci pátých tříd měli prezentace, opět shromažďovali veškeré informace zaměřené na historii letních olympijských her. Vše posléze překládali do angličtiny. Šesté třídy, konkrétně 6.B, vyráběly zlaté, stříbrné a bronzové medaile, které obdrželi čeští olympionici. Následoval krátký překlad do anglického jazyka. Sedmé ročníky taktéž tvořily prezentace, a to i anglické, ruské a německé verzi. Osmé a deváté ročníky si připravily rozhovory reportéra se sportovci ve třech světových jazycích.
Všechny ročníky měly den jazyků pojatý jako skupinovou práci a celý den si užily.

Veronika Sklenářová, Veronika Škubalová, Andrea Sobotková, 7.B

Den jazyků

Den jazyků


Přečtěte si zbytek zprávy »

Žáci přírodovědného semináře navštívili v minulém týdnu nově otevřenou výstavu věnovanou „CHKO Brdy“ v prostorách Domu Natura v Příbrami. Seznámili se velmi atraktivní formou s přírodou Brd, její jedinečností i ekologickými problémy, které jsou zde řešeny. Expozice nabízí širokou škálu krásných fotografií, prohlídku živých plazů a ryb, které se v oblasti nachází a umožní dětem i dospělým na vlastní kůži zažít pocit v nočním lese. Výstava se setkala s úspěchem a absolvují ji v tomto týdnu také ostatní žáci vyšších ročníků přírodovědného semináře.

Mgr. Martina Vondráková

Expozice Dům Natura

Expozice Dům Natura

Ve středu 21. 9. 2016 se uskuteční ve škole od 16 hodin informační schůzka k přípravným kurzům Cambridge English – ZŠ.

partnersk-skola-elec

Aktualizováno 19.9.2016


Zájmové kroužky 2016/2017

Zájmové kroužky 2016/2017

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2016-17.

Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých a že postavení ZŠ pod Svatou Horou, Příbram se bude neustále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý život. Pokusíme se určitě navázat na úspěchy celostátního charakteru, jež jsou široké veřejnosti velice dobře známy, a to v oblasti volejbalu.

Během prázdnin byla na škole realizována celá řada oprav za účelem větší bezpečnosti žáků a zlepšení prostředí. Nejzásadnější akcí byla výměna skleněné stěny u hlavního schodiště 2. stupně. Byla vybudována nová vrátnice, vyměněny vchodové dveře do školní družiny a vyměněno ležaté potrubí od kotelny do pavilonu 2. stupně. Kromě toho proběhlo i malování chodeb, šaten a sociálních zařízení, takže se opět zlepšila kultura prostředí, kde budou naši žáci. O prázdninách vznikl nový kabinet, který bude využívat školní metodik prevence a školní psycholog.

Škola se od nového školního roku stane Partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Na naší škole se budou moci připravovat žáci k mezinárodním zkouškám Cambridge English.

Rodiče všech žáků bych chtěl ubezpečit, že budeme věnovat náležitou pozornost řešení výchovných problémů, jako je neomluvená absence, vzájemné nevhodné chování mezi žáky, apod. Pokusíme se Vám být maximálně nápomocni a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které nás zasahují. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (volnočasové aktivity, reprezentace školy ve sportovní či výukové oblasti, apod.).

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem
Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček

Čt 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2016 – 2017 07:55 – 08:40
Provoz ŠD 08:40 – 13:30
Provoz ŠK 08:40 – 12:00
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 10:00 – 12:00
Pá 2. 9. 1. třídy: 2 vyučovací hodiny 07:55 – 09:35
2. – 3. třídy: 3 vyučovací hodiny 07:55 – 10:40
4. – 9. třídy: 4 vyučovací hodiny 07:55 – 11:35
Provoz ŠD 06:15 – 16:30
Provoz ŠK 11:35 – 14:00
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 10:45 – 13:00
Po 5. 9. 1. třídy: 3 vyučovací hodiny 07:55 – 10:40
2. – 9. třídy: 4 vyučovací hodiny 07:55 – 11:35
Provoz ŠD a ŠK běžný provoz
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 11:45 – 14:00
Út 6. 9. 1. třídy: 4 vyučovací hodiny 07:55 – 11:35
2. – 9. třídy: dle rozvrhu dle rozvrhu
Provoz ŠD, ŠK, ŠJ běžný provoz