Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Ve dnech 4.10-8.10. 2021 se žáci 6.B a 6. C zúčastnili adaptačního pobytu v krásném prostředí Nové Pece na břehu Lipenské přehrady. Pro velkou část dětí začalo dobrodružství již na startu, zvolili jsme vlak jako dopravní prostředek. 

Součástí pobytu byla návštěva naučné stezky Olšina a Areálu lesních her ve Stožci. I přesto, že nám počasí ne vždy přálo, si žáci pobyt užili.

Mgr. Kristýna Bláhová

Ve dnech 20. 9. – 24. 9. 2021 se třída 6. A zúčastnila adaptačního kurzu  na Šumavě – na Špičáckém sedle, v Penzionu Lucie. Každý den jsme vyráželi na pěší výlety. Byli jsme na Pancíři, Černém a Čertově jezeře, na rozhledně na Špičáku, v Železné rudě, na Brčálníku. Večery jsme trávili společenskými hrami, došlo i na večerní bojovku a dětskou party. Všichni jsme si adaptační kurz moc užili. Uteklo to jako voda – až moc rychle.

Mgr. Petra Mestlová

Vážení zákonní zástupci žáků,

dne 23. 10. 2021 v 8:00 hodin budou v aplikaci Bakaláři – Ankety otevřeny formuláře k přihlášení žáků na lyžařský výcvik a zimní zotavovací pobyty.

Veškeré informace k těmto akcím budou součástí přihlašovacího formuláře.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí akcí, případně na zástupce ředitele školy Mgr. Pavla Kotěšovského.

1. – 4. třída (7-10 let)   21   dnů á 25,00 Kč     525,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   21   dnů á 28,00 Kč     588,00 Kč
9. třída (15 let a více)   21   dnů á 33,00 Kč     693,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída

Stravné se vybírá ve dnech 22.10. – 3.11.2021 od 7,30 do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

Rodičovská kavárna vznikla na podkladě zkušeností z mnoha škol, kdy jsme byli zvyklí se setkávat s rodiči  na večerních seminářích na různá témata a mnohým rodičům setkávání s lektorkou chybělo.  Na jejich výzvu jsem poprvé v ZŠ Družec vyzkoušela. Rodičovskou kavárnu u počítače, kdy si alespoň jeden z rodičů v klidu  a pohodlně sedne, uvaří si kávu. A najednou má na chvíli možnost v této šílené zrychlené době, kdy je většina rodičů přetížena vším, co se okolo nich děje včetně zabezpečení distanční výuky vlastních dětí, home office, nebo běháním mezi prací a dítětem doma apod., popovídat si s lektorkou o různých tématech týkajících se dětí, školy, výchovy apod. Těchto rodičovských kaváren se již uskutečnilo opravdu mnoho a rodiče kvitují možnost se jich účastnit.


on-line Rodičovská kavárna –  KOMUNIKACE S PUBERŤÁKEM

1.11.2021 od 17:00 

(2 vyuč. hodiny+ 1 hodina konzultací)

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o náročném období dospívání, o tom, jak nás ten člověk, kterého jsme dosud bez větších problémů vychovávali, dokáže vytočit k nepříčetnosti.  
Zmíníme o také o fyziologických i psychologických záležitostech souvisejících s dospíváním. Budeme společně hledat nadhled, důvěru a pochopení.
Povíme si, jak i v tomto životním období je důležité rozvíjet sebepojetí vlastního dítěte a jak mu pomoci se zdravým budováním identity a tím podporou jeho úspěšnosti v životě.
O čem tedy mluvit a jak s nimi mluvit? Na to se Vám lektorka pokusí pomoci nalézt odpovědi.¨

Prosím Vás, aby se zájemci ze školy přihlásili zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 23.10.2021. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář –  https://forms.gle/4Lf86fLukyTKLjGG9


on-line Rodičovská kavárna – MODERNÍ VÝCHOVNÉ PŘÍSTUPY A JAK S DĚTMI KOMUNIKOVAT

6.1.202 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o životních rolích, o aktivních přístupech k dětskému světu, o vnímání dítěte komplexně. Popíšeme si charakteristiky současného dětství. Dále se také zmíníme o současných trendech výchovy a o tom, jak se vyznat v tom, co je správné. Popíšeme si důležitost rodiče při naplňování potřeb dítěte pro lepší orientaci v mezilidských vztazích a v komunikaci v dalším životě.

Povíme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým  vývojem.

Budeme se věnovat i komunikaci a zvládání konfliktů a projevů hněvu v dětském světě, ale také o odvaze rodiče být nedokonalým v „dokonalém světě.“ Důležité je také umět s dětmi mluvit o pocitech, emocích,  učit děti vyjadřovat, co se jim líbí a nelíbí, nezapomínat při komunikaci na vztahy, být konkrétní, využívat otevřené otázky.

Jaké jsou moderní výchovné přístupy moderních rodičů?

Prosím Vás, aby se zájemci ze školy přihlásili zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 30.12.2021. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude včas zaslán podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář –  https://forms.gle/xto4ZtyAE7fEt8o16


on-line Rodičovská kavárna – ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DĚTÍ Z MŠ A 1.STUPNĚ ZŠ

12.1.202 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o vnímání emocí a práci s emocemi. Dále se také zmíníme o důležitosti emocí pro další vývoj člověka.

Budeme si  popisovat charakteristiky ovlivňující emoční inteligenci u dětí, seznámíme se se základními schody emoční inteligence. Povíme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým emočním vývojem.

Emočně inteligentní člověk dokáže v životě více. Budeme hovořit i o schopnosti přijímat normy, limity a hranice společnosti v souvislosti s emoční připraveností na školu.

A jak posílit své dítě?  Zvládám zpětnou vazbu – mám radost, že…; těší mě, že… – vyjadřuji své emoce u zpětné vazby směrem k dítěti? Přemýšlím nad tím co a jak říkám?

Na to vše budeme mít prostor a čas.

Prosím Vás, aby se zájemci ze školy přihlásili zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 6.1.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude včas zaslán podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář –  https://forms.gle/xto4ZtyAE7fEt8o16

Vzhledem k nejasné epidemické situaci dochází ke změně v organizaci lyžařského zájezdu pro žáky 7. ročníku a zimních zotavovacích pobytů pro žáky 4. a 5. ročníku,  6., 8. a 9. ročníku.

Přihlašování žáků na tyto akce bude probíhat elektronicky přes aplikaci Bakaláři. Termín otevření systému pro závazné přihlášení žáků na lyžařský kurz, respektive zimní zotavovací pobyt bude zákonným zástupcům žáků a žákům oznámen s dostatečným předstihem.


Termíny akcí:

Zimní zotavovací pobyt pro 4., 5. ročník a 6.E

Místo: Hotel Zadov, Zadov

Termín: od neděle 9. 1. 2022 do pátku 14. 1. 2022

Cena: cca 4.250 Kč (ubytování a strava) + doprava + vleky + kapesné od ZZ


Zimní zotavovací pobyt pro žáky 8. ročníku

(náhrada za neuskutečněný lyžařský výcvik v loňském školním roce)

Místo: MUSIC PENZION v Lipně, Slupečná 16, Lipno nad Vltavou

Termín: od neděle 16. 1. 2022 do pátku 21. 1. 2022

Cena: cca 4.950 Kč (ubytování a strava) + doprava + vleky + kapesné od ZZ


Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku

Místo: MUSIC PENZION v Lipně, Slupečná 16, Lipno nad Vltavou

Termín: od neděle 23. 1. 2022 do pátku 28. 1. 2022

Cena: cca 4.950 Kč (ubytování a strava) + doprava + vleky + kapesné od ZZ


V případě nenaplnění kapacity některé akce budou volná místa nabídnuta žákům 9. ročníků.

Mgr. Roman Behún, v.r., ředitel školy

Ve dnech 13.9.-17.9.2021 se sportovní třída 6.E zúčastnila adaptačního kurzu na Lipně, Černá v Pošumaví v Hotelu Racek. Celý týden byl ve znamení kolektivních her zaměřených na adaptaci třídního kolektivu a vzájemné poznávání. Jeden ze dnů jsme využili k celodennímu pěšímu výletu k Vítkovu kameni, s nádhernou vyhlídkou na Lipenské okolí zpestřenou jízdou přívozem. Vlakem jsme si zajeli do NPP Olšina, kde je možné spatřit velké množství fauny a flóry neposkvrněné přírody cestou po stezce kolem rybníka Olšina. Počasí nám velmi přálo, a tak některé děti neváhaly a v odpoledních hodinách několikrát za týden naskákaly do Lipenské přehrady, kde se věnovaly vodním hrátkám. V podvečerních hodinách děti hrály míčové hry, ping-pong,  využívaly trampolínu apod. Většinu času ale trávily na beachvolejbalovém hřišti v nelítostném volejbalovém boji děvčat proti chlapcům o vítězství. Velkým překvapením pro děti bylo, že si mohly vyzkoušet střelbu na terč ze vzduchovky. Večery probíhaly ve znamení kreativity, divadelních představení a nesmíme zapomenut i na závěrečný taneční večer ve stylu diskotékových tanců. Všichni jsme si celý týden moc užili a vzájemně se poznali, a to bylo hlavní poslání našeho pobytu na Lipně.

Třída VI.E

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přijmeme
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadavek:  vyučen v oboru
Bližší informace získáte na tel.: +420 318 401 153 nebo e-mailu: marie.zachova@1zs-pb.cz
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát