Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Ve středu 21. 9. 2016 se uskuteční ve škole od 16 hodin informační schůzka k přípravným kurzům Cambridge English – ZŠ.

partnersk-skola-elec

Aktualizováno 19.9.2016


Zájmové kroužky 2016/2017

Zájmové kroužky 2016/2017

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2016-17.

Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých a že postavení ZŠ pod Svatou Horou, Příbram se bude neustále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý život. Pokusíme se určitě navázat na úspěchy celostátního charakteru, jež jsou široké veřejnosti velice dobře známy, a to v oblasti volejbalu.

Během prázdnin byla na škole realizována celá řada oprav za účelem větší bezpečnosti žáků a zlepšení prostředí. Nejzásadnější akcí byla výměna skleněné stěny u hlavního schodiště 2. stupně. Byla vybudována nová vrátnice, vyměněny vchodové dveře do školní družiny a vyměněno ležaté potrubí od kotelny do pavilonu 2. stupně. Kromě toho proběhlo i malování chodeb, šaten a sociálních zařízení, takže se opět zlepšila kultura prostředí, kde budou naši žáci. O prázdninách vznikl nový kabinet, který bude využívat školní metodik prevence a školní psycholog.

Škola se od nového školního roku stane Partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Na naší škole se budou moci připravovat žáci k mezinárodním zkouškám Cambridge English.

Rodiče všech žáků bych chtěl ubezpečit, že budeme věnovat náležitou pozornost řešení výchovných problémů, jako je neomluvená absence, vzájemné nevhodné chování mezi žáky, apod. Pokusíme se Vám být maximálně nápomocni a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které nás zasahují. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (volnočasové aktivity, reprezentace školy ve sportovní či výukové oblasti, apod.).

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem
Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček

Čt 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2016 – 2017 07:55 – 08:40
Provoz ŠD 08:40 – 13:30
Provoz ŠK 08:40 – 12:00
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 10:00 – 12:00
Pá 2. 9. 1. třídy: 2 vyučovací hodiny 07:55 – 09:35
2. – 3. třídy: 3 vyučovací hodiny 07:55 – 10:40
4. – 9. třídy: 4 vyučovací hodiny 07:55 – 11:35
Provoz ŠD 06:15 – 16:30
Provoz ŠK 11:35 – 14:00
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 10:45 – 13:00
Po 5. 9. 1. třídy: 3 vyučovací hodiny 07:55 – 10:40
2. – 9. třídy: 4 vyučovací hodiny 07:55 – 11:35
Provoz ŠD a ŠK běžný provoz
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 11:45 – 14:00
Út 6. 9. 1. třídy: 4 vyučovací hodiny 07:55 – 11:35
2. – 9. třídy: dle rozvrhu dle rozvrhu
Provoz ŠD, ŠK, ŠJ běžný provoz

Letní keramika obrazem

Letní keramika obrazem


Přečtěte si zbytek zprávy »

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny

Platící hotově:

Od pátku 24.6.2016 si můžete vyzvednout přeplatky. Pokud si přeplatek nevyzvednete, bude převeden do následujícího školního roku.

Stravné na měsíc září 2016 budeme vybírat:

od 29.8.2016 do 31.8.2016 – 8,00 hod. až 13,00 hod.
od 1.9.2016 do 9.9.2016 – 7,30 hod. až 15,00 hod.


V následujících dnech je možné stravné uhradit převodem na účet, vložením hotovosti na účet, složenkou. Údaje pro platbu získáte u ved. ŠJ.

Platící inkasem:

V září 2015 jste z vašich účtů uhradili jistinu (400, 460, 540 Kč). Tato jistina bude použitá k úhradě za stravné za měsíc červen 2016. Přeplatky nebo nedoplatky budou převedené na vaše účty nebo inkasované z vašich účtů k 15.7.2016. Jistinu na školní rok 2016/2017 budeme inkasovat k 24.8.2016. Pozor, inkaso budeme požadovat na nové číslo účtu číslo 274184521, kód banky 0300. Změňte povolení k inkasu na svých účtech.

Jistina pro školní rok 2016/2017:

1. – 4. třída (7-10 let) – 440,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) – 500,00 Kč
9. třída (15 let a více) – 580,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou
ve 4. třídě zařazené v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Platící převodem:

Přehled plateb vám bude zaslaný na vaše mailové adresy a přeplatky převedeme na vaše účty v červnu 2016. V zaslaných přehledech plateb budete mít uvedené nové údaje pro zasílání plateb. Nové údaje souvisí se změnou bankovního účtu od srpna 2016.

Hezké prázdniny
Ved. ŠJ: Bc. Zachová Marie