Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

1. – 4. třída (7-10 let) 18 dnů á 21,00 Kč 378,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 18 dnů á 24,00 Kč 432,00 Kč
9. třída (15 let a více) 18 dnů á 28,00 Kč 504,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 25. 9. do 4. 10. 2017 od 7,30 hod. do 15,00 hod.
Dne 29.9.2017 se stravné nevybírá.
Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.


Nabídka zájmových kroužků 2017/2018

Nabídka zájmových kroužků 2017/2018

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2017-18.

Po dvou měsících odpočinku si všichni musíme připomenout známé lidové rčení, že „zahálka není štěstím, když je jediným naším zaměstnáním a že lenost k nám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem“. Úspěchy a výborné výsledky se ale samy bez pilné práce nedostaví. Proto Vám všem přeji do nového školního roku hodně chuti do práce a také hodně radosti z dosažených výsledků.

Během prázdnin byla na škole realizována celá řada oprav za účelem větší bezpečnosti žáků a zlepšení prostředí. V době hlavních prázdnin školního roku 2016/2017 bylo vymalováno celkem 7 učeben, v dalších 5 učebnách byly malby opraveny. Opravou prošly taktéž nátěry soklů v prostorách školních tělocvičen a šaten u tělocvičen. Byla kompletně vymalována sociální zařízení školy. V srpnu 2017 byla zahájena postupná výměna podlahových krytin – lina ve třídách 2. stupně. Bylo vyměněno lino v 5 třídách, v těchto třídách byly provedeny i nátěry topných těles. Od začátku srpna doposud je opravována střecha školní tělocvičny.

Žákyně a žáci, vážení rodiče, kolegyně i kolegové, dovolte, abych vyslovil přesvědčení, že nový školní rok bude minimálně tak úspěšný jako ten minulý a že všechny stanovené úkoly budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce nás všech – zřizovatele školy, učitelů, žáků i zákonných zástupců.

Chtěl bych Vám žákům popřát, aby právě začínající školní rok byl pro Vás rokem úspěchů, radostí a poznání a aby touha poznávat Vás nikdy neopustila.

Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty a optimismu.

S přátelským pozdravem

Mgr. Roman Behún
ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.
školáček

Pondělí 4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 7:55 – 8:40 hodin
Provoz ŠD 8:40 – 13:30 hodin
Provoz ŠK 8:40 – 12:00 hodin
Provoz ŠJ (vydávání obědů) 10:00 – 12:00 hodin
Úterý 5. 9. 1. třídy – 2 vyučovací hodiny 7:55 – 9:35 hodin
2. – 3. třídy – 3 vyučovací hodiny 7:55 – 10:40 hodin
4. – 9. třídy – 4 vyučovací hodiny 7:55 – 11:35 hodin
Provoz ŠD 6:15 – 16:30 hodin
(v návaznosti na ukončení vyuč.)
Provoz ŠK 11:35 – 14:00 hodin
Provoz ŠJ (vydávání obědů) běžný provoz
Středa 6. 9. 1. třídy – 3 vyučovací hodiny 7:55 – 10:40 hodin
2. – 9. třídy – 4 vyučovací hodiny 7:55 – 11:35 hodin
Provoz ŠD 6:15 – 16:30 hodin
(= běžný provoz)
Provoz ŠK 11:35 – 14:00 hodin
Provoz ŠJ (vydávání obědů) běžný provoz
Čtvrtek 7. 9. 1. – 9. třídy výuka v plném rozsahu
dle rozvrhu hodin
Provoz ŠD, ŠK a ŠJ v běžném režimu
Pátek 8. 9. 1. – 9. třídy výuka v plném rozsahu
dle rozvrhu hodin
Provoz ŠD, ŠK a ŠJ v běžném režimu

Vážení strávníci!

Jídelníček na měsíc září 2017 bude zavěšen na internetovém jídelníčku 29. 8. 2017. Strávníkům, kteří hradí stravné inkasem z účtu, bude ve dnech od 23. 8. 2017 do 25. 8. 2018 inkasovaná z účtů jistina na školní rok 2017/2018 ve výši 440 Kč, 500 Kč, 580 Kč podle kategorie, do které je strávník zařazen.

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. třída až 8. třída a žáci v 8. třídě jsou zařazení v kategorii jako žáci v 9. třídě.

Stravné hotově začneme vybírat: od 30. 8. 2017 do 1. 9. 2017 od 8,30 hod. do 13,00 hod. a od 4. 9. 2017 do 11. 9. 2017 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Informace od 28. 8. 2017.

Tel.: 318 401 153
Bc. Zachová Marie

Přání na prázdniny

Přání na prázdniny

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Ředitel školy vyhlásil na pátek 29. 9. 2017 volný den pro žáky školy.
Provoz tělocvičny zahájen od pondělí 2.10.2017.
banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

Základní certifikát společnosti Scio

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát