Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

– які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

– які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосуєтьсяm інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2. 6. 2022 od 14:00 hodin do 18:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Příbrami dne/дата 17. 5. 2022                                                     

Mgr. Roman Behún, ředitel základní školy / Директор початкової школи

PŘÍLOHY / документи:

Ve čtvrtek 12. května se na Gymnáziu Kladno konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se v kategorii II.A (8.-9. ročník ZŠ) zúčastnila žákyně 9.B Victoria Sophia Pichik. Victoria postoupila do krajského kola po vítězství v okresním kole soutěže. Ve velké konkurenci dosáhla Victoria dalšího velkého úspěchu a obsadila vynikající 2. místo. Gratulujeme Victorii k tomuto krásnému umístění. Za vzornou reprezentaci školy ji osobně poděkoval pan ředitel a paní učitelka anglického jazyka.

Velký úspěch v krajském kole soutěže v anglickém jazyce
Velký úspěch v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Dne 3. 5. se děvčata ze čtvrtých a pátých tříd s velkým nadšením zúčastnila turnaje škol ve vybíjené.  Vybojovaly krásné druhé místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dívčí turnaj ve vybíjené
Dívčí turnaj ve vybíjené

Dne 4. 5. se uskutečnil turnaj ve vybíjené pro věkovou kategorii 4. a 5. ročník. V pětičlenné skupině, následně v semifinále a ve finále nenašli naši žáci přemožitele a po skvělých výkonech ve všech kláních získali zlaté medaile.

Gratulujeme k prvnímu místu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zlato chlapců z vybíjené

Ve středu 4. května vyrazily třídy 4.A a 4.B do lesa na akci „Do lesa s lesníkem“ pořádané Nadací dřevo pro život. Projekt „Do lesa s lesníkem” je realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje. Děti byly rozdělené do několika skupin a celé dopoledne poznávaly les očima lesníků. Postupně si prošly šest stanovišť, na kterých se dozvěděly jak se pěstuje les, co to je myslivost, jak se měří stromy, jak probíhá těžební činnost atd. V kreativní dílně se pak děti zapojily do práce se dřevem a zjistily, co vše je možné ze dřeva vyrobit. Počasí se vydařilo a děti z této akce odcházely s úsměvem na tváři.

Ve středu 20.4. 2022 se naše žákyně a žáci zúčastnili krajského kola volejbalového turnaje základních škol. Dívky hrály v Rakovníku, chlapci v Neratovicích.

Zatímco okresní kolo bylo pro obě družstva poměrně jednoduchou záležitostí, v kole krajském všichni narazili na zkušené týmy, složené většinou z volejbalistek a volejbalistů „profesionálů“. Úroveň obou turnajů byla, již tradičně ve Středočeském kraji, opravdu vysoká.

Chlapci svůj turnaj vyhráli a zaslouženě si odvezli pohár a zlaté medaile.

Žákyně nakonec vybojovaly 2.místo, kdy v celém turnaji prohrály pouze se silným družstvem Kralup. Holkám bohužel ke zlatým medailím nepomohly ani věrné fanynky, které je na turnaj doprovodily.

Děkujeme všem za skvělou reprezentaci naší školy v tomto turnaji.

Mgr. Lucie Valíčková

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát