Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Za podpory zřizovatele školy města Příbram se nám již třetím rokem podařilo realizovat „Dílničku výroby dřevěného krmítka pro ptáčky.“

Děti přišly se svou maminkou, tatínkem nebo dědečkem a společně se pustili do práce. Z předem připravené stavebnice nejprve obrousili všechny díly, a pak nastalo velké ťukání kladívky. Chvílemi se zdálo, že se nám do školy nastěhovala stovka datlů! Výsledek byl ale skvělý!

Pomocí názorné prezentace se všichni seznámili se způsobem života některých našich pěvců, zaposlouchali se do ukázek jejich zpěvu a dozvěděli se, co do krmítka patří a co tam nepatří.

Krmítko si děti s nadšením a pocitem velké důležitosti malých ochránců přírody odnesly domů.

Mgr. Libuše Sudová

Krmítka

Krmítka


Přečtěte si zbytek zprávy »

V rámci projektu Erasmus + si letos mohli naši žáci vyzkoušet pečení a zdobení vánočních perníčků.

Perníčky připravili na školní vánoční jarmark, ale také jako malou prezentaci Základní školy pod Svatou Horou, Příbram na městských vánočních trzích na náměstí 17. listopadu, kde budou perníčky rozdávat s přáním pěkných svátků našim spoluobčanům.

Mgr. Libuše Sudová
třídní učitelka III. B

Perníčky

Perníčky


Přečtěte si zbytek zprávy »

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

mikulas

Upozorňujeme strávníky, kteří hradí stravné hotově, na nutnost dodržování dnů, kdy lze provést úhradu za stravné hotově ve školní jídelně. Tyto dny jsou uvedené na letáčku „Stravné na měsíc prosinec 2016“, který je vyvěšen na několika místech ve škole a na webových stránkách školy. Ostatní dny musí strávníci provést platbu sami a to převodem na účet nebo hotově složit na účet v bance. Ve školní jídelně není zařízení pro uchovávání peněz v hotovosti. Z důvodu bezpečnosti je toto opatření nutné. Od listopadu 2016 budeme požadovat, aby strávníci platící hotově toto opatření dodržovali.

1. – 4. třída (7-10 let) 16 dnů á 21,00 Kč 336,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 16 dnů á 24,00 Kč 384,00 Kč
9. třída (15 let a více) 16 dnů á 28,00 Kč 448,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 28. 11. do 5. 12. 2016 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

Dne 10. 11. 2016 se žáci a žákyně 6. a 7. ročníků, zúčastnili turnaje v sálové kopané „O pohár starosty města Příbram“. Specialitou tohoto turnaje je, že hrají smíšená družstva. Podařilo se nám postoupit ze základní skupiny, ale od semifinále už nám chybělo potřebné štěstí a dvakrát jsme těsně prohráli a na turnaji jsme tak obsadili nepopulární 4. místo. Děkujeme městu Příbram za velmi hodnotné ceny. Letos každý tým získal pro svoji školu sadu na florbal a každoročně jsou pro účastníky připravena trička na památku.

Mgr. Pavel Kotěšovský

O pohár starosty města Příbram

O pohár starosty města Příbram

ODPOLEDNE č.1: „Sluníčko“ z keramiky
PO 14.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.2 „Keramický anděl“
ST 16.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pouze 1. a 2. ročníky)
ODPOLEDNE č.3 „Adventní věnec textilní“
(z organzové stuhy)

PO 21.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.4 „Kapřík“ z keramiky
ST 30.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.5 „Betlém“ z keramiky
ST 7.12.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.6 „Adventní zdobení“
(kužel ze stužek)

PÁ 9.12.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)