Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Ministerstvo školství informovalo, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření (viz příloha).

Z opatření vyplývá, že s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí:

  • Všechny osoby pobývající a pohybující se ve škole musí používat ochranné pomůcky dýchacích cest, tedy respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku.
  • Do dne 28. 2. 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

PŘÍLOHA:

1. – 4. třída (7-10 let)   23   dnů á 25,00 Kč     575,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   23   dnů á 28,00 Kč     644,00 Kč
9. třída (15 let a více)   23   dnů á 33,00 Kč     759,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 25. 2. 2021 do 3. 3. 2021 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga dnes na svém Instagramovém profilu zveřejnil následující informaci:

Poslanci neprodloužili nouzový stav, opatření ve školství však zůstanou stejná – školy budou ministerstvem zdravotnictví uzavřeny na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

více viz https://www.instagram.com/p/CLLwIzAr9kw/?igshid=xlolhe3on365

Pokud jde o naši školu, platit bude následující:

A/ Povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy

  • ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina
  • příchod do školy průběžně do 7,50 hodin z důvodu nemíchání se žáků různých tříd
  • výuka od 7,55 hodin
  • ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách
  • Výuka dle standartního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání
  • Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách v homogenních skupinách

  • zajišťují vychovatelky ŠD

B/ Ostatní třídy

Pokračuje povinná distanční výuka dle původního rozvrhu. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole

C/ Školní jídelna

– řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti (opatření, která platila doposud, se nemění). Pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky jsou plošně odhlášeny školní obědy. Výdej obědů – výdejní okénko –  nebude realizováno z důvodu onemocnění významného počtu zaměstnankyň školní jídelny.

Školní jídelna bude do odvolání zajišťovat stravování pouze pro žáky 1. a 2. ročníků.

D/ Škola poskytuje službu dle NV č. 1378 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR, … )

– zajišťují vychovatelky ŠD

  • určené místnosti – oddělení ŠD 8,  ŠD 9  a MMU, popřípadě Inf.

Vážení rodiče,

vzhledem k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 u pedagogických pracovníků 1. a 2. tříd, pracovníků školní družiny a školní jídelny je rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje územní pracoviště Příbram nařízeno omezení provozu Základní školy pod Svatou Horou, Příbram následovně:

Je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole do 12. 2. 2021.

1. a 2. třídy ZŠ pod Svatou Horou, Příbram přecházejí na povinnou distanční výuku.

O situaci ve škole od 15. 2. 2021 budete informováni prostřednictvím webových stránek školy a infoservisem.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

V období od 1. února 2021 do 14. února 2021 nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení probíhá ve stejném režimu jako doposud.

Od 1. 2. do 5. 2. bude realizováno prezenční vzdělávání pro žáky 1. a 2. ročníku, u ostatních žáků probíhá povinná distanční výuka.

V týdnu od pondělí 8. 2. do pátku 12. 2. mají všichni žáci školy jarní prázdniny.

O provozu škol od 14. 2. 2021 vás budeme informovat.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

1. – 4. třída (7-10 let)   15   dnů á 25,00 Kč     375,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   15   dnů á 28,00 Kč     420,00 Kč
9. třída (15 let a více)   15   dnů á 33,00 Kč     495,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída

Stravné se vybírá ve dnech od 26.1.2021 do 3.2.2021 od 7,30 hod. do 15,00 hod. 29.1.2020 se stravné nevybírá.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

Předávání výpisu vysvědčení je možné i po řádném termínu konce pololetí, nejpozději se tak musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách.

To znamená, že výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 obdrží dne 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci převezmou od svých třídních učitelů výpis po návratu do školy k prezenční výuce.

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro všechny žáky školy bude od 28. 1. 2021 zveřejněno v Bakalářích pod ikonou POLOLETÍ.

Viz obrázek.


obrazek

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát