Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 30. listopadu 2020 – Informace MŠMT (viz příloha) – Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

A/ Povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol
 • žáků 9. ročníků základních škol
 • žáků 6. – 8. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky = střídání celých tříd
  • od 30. 11. do 4. 12. (lichý týden)
   • prezenční výuka ve škole 6. B a 7. A, B, C
   • povinná distanční výuka 6. A, C a 8. A, B, C
  • od 7. 12. do 11. 12. (sudý týden)
   • prezenční výuka ve škole 6. A, C a 8. A, B, C
   • povinná distanční výuka 6. B a 7. A, B, C
  • dále střídání po celých týdnech
 • ranní družina pro žáky 1. – 5. tříd od 6,15 hodin a odpolední školní družina do 16,30 hodin
 • ranní družina v kmenových třídách
 • odpolední družina v kmenových třídách, z personálních důvodů lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku
 • příchod žáků 1. – 5. tříd do školy průběžně od 6,15 hodin do 7,55 hodin, z důvodu nemíchání se žáků různých tříd žáci po převlečení odcházejí do svých kmenových tříd
 • příchod žáků 2. stupně základní školy průběžně od 7,20 hodin, z důvodu nemíchání se žáků různých tříd žáci po převlečení odcházejí do svých kmenových tříd
 • prezenční výuka ve škole od 7,55 hodin dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. (viz Bakaláři) bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání
 • distanční výuka podle stanoveného rozvrhu hodin na distanční výuku
 • prezenční výuka probíhá v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak nemíchají)
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

B/ Školní jídelna

Řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti (opatření, která platila doposud, se nemění).

 • školní stravování pro žáky na prezenční výuce ve školní jídelně bude zajištěno
 • pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky jsou plošně odhlášeny školní obědy. Pokud by některý z těchto žáků chtěl využít školní stravování, musí si sám obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Takto přihlášení žáci mohou využít služby školní jídelny v čase od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Výdej obědů – výdejní okénko –  bude realizován v prostoru zásobovací rampy ŠJ do jídelnou dodaných jednorázových misek nebo do vašich jídlonosičů výměnným způsobem (prázdný jídlonosič za plný).
 • Informace o přihlašování obědů jsou zveřejněny vedoucí ŠJ na webových stránkách školy

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména hygiena rukou a pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu – žáci a zaměstnanci školy mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žádám rodiče, aby zkontrolovali, že děti mají v tašce alespoň 2 náhradní roušky v igelitovém sáčku. Zároveň upozorňuji, aby neposílali do školy děti vykazující známky onemocnění.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

PŘÍLOHA:

Žáci mají přihlášené obědy podle typu platby.

Platící inkasem 3., 4., 5. a 9. třídy:

Všichni strávníci, kteří hradí stravné inkasní formou platby, mají od 30. 11. 2020 přihlášené obědy do konce prosince 2020, tak jako v běžném provozu školy. Pokud nechcete, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, je nutné obědy odhlásit.

Platící inkasem 6., 7. a 8. třídy:

Výuka ve škole / prezenční forma výuky – žáci mají na tyto dny přihlášené obědy. Pokud nechcete, aby se vaše dítě v těchto dnech stravovalo ve školní jídelně, je nutné obědy odhlásit.

Výuka mimo školu / distanční forma výuky – žáci nemají přihlášené obědy. Pokud máte zájem v těchto dnech odebírat obědy, je třeba obědy na tyto dny přihlásit.

Platící hotově 3., 4., 5. a 9. třídy:

Všichni strávníci, kteří hradí stravné hotově, mají přihlášené obědy od 30. 11. 2020 do výše přeplatku, který měli na svém kontě. U některých strávníků je třeba stravné do konce prosince 2020 uhradit hotově.

Do kdy máte obědy přihlášené, zjistíte na internetovém jídelníčku www.strava.cz nebo dotazem ve školní jídelně.  

Platící hotově 6., 7. a 8. třídy:

Výuka ve škole / prezenční forma výuky – žáci mají na tyto dny přihlášené obědy do výše přeplatku na svém kontě. Pokud nechcete, aby se vaše dítě v těchto dnech stravovalo ve školní jídelně, je nutné obědy odhlásit. U některých strávníků je třeba stravné do konce prosince 2020 uhradit hotově.

Výuka mimo školu / distanční forma výuky – žáci nemají přihlášené obědy. Pokud máte zájem v těchto dnech odebírat obědy, je třeba obědy na tyto dny přihlásit.

Jak máte obědy přihlášené, zjistíte na internetovém jídelníčku www.strava.cz nebo dotazem ve školní jídelně. 

1. – 4. třída (7-10 let)    16   dnů á 25,00 Kč      400,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)    16   dnů á 28,00 Kč      448,00 Kč
9. třída (15 let a více)    16   dnů á 33,00 Kč      528,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.-.8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 25.11.2020 do 4.12.2020 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích, pokud není uvedeno jinak.

Aktualizace – organizace výuky od 18. 11. 2020

Aktualizace – organizace výuky podle informací (viz níže) bude pokračovat až do pátku 27. listopadu. Od pondělí 30. 11. se výuka změní. Žáky a rodiče budeme informovat na webových stránkách školy a Infoservisem do 27. listopadu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

V pátek 27. 11. končí péče o děti rodičů vybraných profesí

V pátek 27. listopadu končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 – péče o děti rodičů vybraných profesí.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od středy 18. listopadu 2020 – Informace MŠMT – Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

A/ Povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy

 • ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina
 • příchod do školy průběžně do 7,50 hodinz důvodu nemíchání se žáků různých tříd
 • výuka od 7,55 hodin
  • 1. A – TU Mgr. Vošahlíková, ranní družinu zajišťuje paní Šiková
  • 1. B – TU Mgr. Poslušná, ranní družinu zajišťuje paní Šmídová
  • 2. A – TU Mgr. Kraftová, ranní družinu zajišťuje pan Rybka
  • 2. B – TU Mgr. Kalová, ranní družinu zajišťuje paní Havlovicová
  • 2. C – TU Mgr. Rožcová, ranní družinu zajišťuje slečna Krajská
 • Ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách
 • Pracovníci zajišťující ranní družinu budou dopoledne k dispozici TU v přidělené třídě
 • Výuka dle standartního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání
 • Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách

 • 1. A – ŠD paní Bendlová
 • 1. B – ŠD paní Knobová
 • 2. A – ŠD paní Šmejkalová
 • 2. B – ŠD sl. Pečená
 • 2. C – ŠD paní Provazníková

B/ Ostatní třídy

– pokračuje povinná distanční výuka. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole

C/ Školní jídelna

– řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti (opatření, která platila doposud, se nemění). Pro žáky vzdělávající se distanční formou výuky jsou plošně odhlášeny školní obědy. Pokud by některý z těchto žáků chtěl využít školní stravování, musí si sám obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Takto přihlášení žáci mohou využít služby školní jídelny v čase od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Výdej obědů – výdejní okénko –  bude realizován v prostoru zásobovací rampy ŠJ do jídelnou dodaných přepravních misek. Školní jídelna z hygienických důvodů nevydá oběd do vašich přinesených jídlonosičů.

D/ Škola stále poskytuje službu dle NV č. 1109 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR, … )

– zajišťuje ŠD – paní Podzimková, Honcová, Nováčková

 • Distanční výuku pro tyto žáky zajistí – paní Hošková – Holá, paní Vöröšová
 • určené místnosti – oddělení ŠD 8,  ŠD 9  a MMU, popřípadě Inf.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu – žáci a zaměstnanci školy mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žádám rodiče, aby zkontrolovali, že děti mají v tašce alespoň 2 náhradní roušky v igelitovém sáčku. Zároveň upozorňuji, aby neposílali do školy děti vykazující známky onemocnění.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci žáků,

MŠMT opatřením obecné povahy (viz znění OOP MŠMT) rozhodlo v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodloužit funkční období dosavadních členů školských rad. Volby do Školské rady Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, které se měly konat dne 12. 11. 2020, tedy proběhnou do tří měsíců po ukončení nouzového stavu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Vážení rodiče, protože to zatím na návrat žáků do školy nevypadá, rozhodli jsme se provést úpravy rozvrhu, abychom lépe zajistili rozsah naší on-line výuky. Přidali jsme hodiny videovýuky. Od zítřka – pondělí 02. 11. 2020 mají do odvolání všechny třídy upravený rozvrh.

Mgr. Roman Behún

Od 2. 11. 2020 se mění to, že základní školy jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Ostatní opatření, která se týkají omezení provozu škol a školských zařízení, se nemění, přehled omezení v regionálním školství je následující:

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hodin:

 • provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení. Nově je tedy provoz základních škol omezen tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.
 • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Zdroj: MŠMT

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
PES 4. stupeň
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát