Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • —informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.
 • —informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

 • Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
 • Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Úterý 1. 9. 2020 – zahájení školního roku 

1. ROČNÍK

!!! POZOR !!!

Rodičům žáků 1. ročníku:

Ačkoliv je na základě doporučení MŠMT od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo provozu školy, z rozhodnutí ředitele školy se bude na slavnostní zahájení školní docházky 1. tříd vztahovat výjimka, podle které budou moci zákonní zástupci (pouze a výhradně – nikoliv další rodinní příslušníci) žáků I.A a I.B doprovázet své děti do prostor školy a pobýt s nimi během tohoto výjimečného dne přímo ve třídě. Doporučujeme zákonným zástupcům žáků v prostorách školy použít roušku. Žáci roušku mít nemusí.

7,55 – 8,40 hod.

 • třídní učitelky si žáky vyzvednou na nádvoří školy před hlavním vchodem, rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy
 • žáci 1. ročníku vchází do budovy školy hlavním vchodem
 • aktovku ani přezuvky nemusí žáci mít (ani rodiče se nebudou přezouvat)
 • slavnostní zahájení v budově školy
 • ve třídách následují třídní aktivy pro rodiče žáků 1. ročníku
 • ukončení nejpozději v 9 hodin
 • školní družina je v provozu od 1. září

2. – 9. ROČNÍK

7,55 – 8,40 hod.

 • zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách
 • žáci vchází do budovy školy hlavním vchodem
 • aktovku ani přezuvky nemusí žáci mít
 • ukončení nejpozději v 9 hodin

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 8,40 – 13,30 hod.
ŠKOLNÍ KLUB: 8,40 – 12,00 hod.
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ: 10,00 – 12,00 hod.

Středa 2. 9. 2020 – pátek 4. 9. 2020

STŘEDA
2. 9. 2020
1. třídy (2 vyučovací hodiny)
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
2. – 3. třídy (3 vyučovací hodiny)
4. – 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ  
07,55 – 09,35 hod.

07,55 – 10,40 hod.
07,55 – 11,35 hod.
06,15 – 16,30 hod.
11,35 – 14,00 hod.
běžný provoz  
ČTVRTEK
3. 9. 2020
1. třídy (3 vyučovací hodiny)
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
2. – 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ  
07,55 – 10,40 hod.

07,55 – 11,35 hod.
běžný provoz
11,35 – 14,00 hod.
běžný provoz
PÁTEK
4. 9. 2020
1. – 9. třídy
Žáky 1. třídy si vyzvedne TU před budovou školy.
ŠD, ŠK a ŠJ
výuka dle rozvrhu

běžný provoz

Upozorňujeme všechny, že na základě doporučení MŠMT je od 1. 9. 2020 zakázán vstup zákonným zástupcům žáků a dalším osobám do budovy školy.

Z rozhodnutí ředitele školy bude 1. 9. 2020 výjimečně umožněn vstup do budovy školy výhradně zákonným zástupcům (max. 2 osoby) žáků prvního ročníku za účelem slavnostního zahájení povinné školní docházky. Doporučujeme však zákonným zástupcům použít v prostorách školy roušky.

Děkujeme za pochopení.

Milí žáci, rodiče a zákonní zástupci, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy,

dneškem pro nás všechny končí období, ve kterém škola nefungovala tak, jak jsme byli všichni po léta zvyklí. Máme před sebou 195 pracovních dní a byl bych velice rád, kdyby všechny tyto dny byla škola pro žáky a zaměstnance školy otevřená.

Vítám Vás všechny opět ve škole, práci či zaměstnání.

Srdečně vítám na dálku naše úplné nováčky – žáky prvního ročníku a dále řadu nových žáků naší školy. Přeji jim, aby se jim na naší škole líbilo a dařilo.

Po necelých čtyřech měsících distanční výuky a dvou měsících prázdnin si všichni musíme připomenout známé lidové rčení, že „zahálka není štěstím, když je jediným naším zaměstnáním a že lenost k nám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem“.

Přeji Vám proto všem na prahu nového školního roku hodně chuti do práce a také hodně radosti z dosažených výsledků.

V průběhu dvou měsíců prázdnin opět došlo k vylepšení prostředí naší školy. Bylo vymalováno šest učeben, chodba v pavilonu 1. tříd a všechna sociální zařízení v budově školy. Opravena byla podlaha v učebně přírodopisu a bude do této učebny dodán nový školní žákovský nábytek. Byl nainstalován nový školní rozhlas, takže na začátku a konci vyučovacích hodin již neuslyšíte školní zvonění.

Zahájena byla výstavba venkovní učebny, která je z velké části financována z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Vážené kolegyně, kolegové, přál bych si, aby tento školní rok, který je před námi, byl rokem klidným, příjemným a veselým. Sami však víme, že prostředí, společnost, rodiče, a hlavně někteří naši žáci nám dokáží přichystat nepřebernou řadu „překvapení“. Z toho tedy vyplývá, že to, co můžete ovlivnit sami svým chováním, svým profesním a profesionálním přístupem tak čiňte, neboť klid a pohoda pro naši náročnou práci je přímo nezbytností.

Chtěl bych na závěr Vám všem žákům popřát, aby právě začínající školní rok byl pro Vás rokem úspěchů, radostí a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty a optimismu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Úplné znění časopisu Školáček
(plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.


1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 25,00 Kč 525,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 28,00 Kč 588,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 33,00 Kč 693,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech
od 27. 8. do 31. 8. od 8,30 hod. do 13,00 hod.
a
od 1. 9. do 7. 9. 2020 od 7,30 do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích,
pokud není uvedeno jinak.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude předáno žákům třídními učiteli dne 30. 6. 2020 ve školní budově – ve třídách.

1.– 3. třídy: sraz v prostoru u tělocvičen a odchod do školní budovy v 7,55 hodin
4. – 6. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 7,55 hodin
7. – 9. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 8,05 hodin

Žáci, kteří budou vstupovat poprvé od 11. 3. 2020 do školní budovy, musí odevzdat třídním učitelům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Zdroj: MŠMT

Žák školy musí odevzdat před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Zdroj: MZČR

Organizace dní 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020

Pondělí 29. 6.

 • školní skupiny žáků 1. stupně
 • pouze dopolední blok + oběd
 • odpolední blok (činnost „ŠD“) zrušen

Úterý 30. 6.

Vydávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

1.– 3. třídy: sraz v prostoru u tělocvičen a odchod do školní budovy v 7,55 hodin
4. – 6. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 7,55 hodin

7. – 9. třídy: sraz před školou a odchod do školní budovy v 8,05 hodin

Ukončení v cca 8,40 hodin – žáci odcházejí domů (školní družina, školní klub, školní jídelna – mimo provoz).

Žáci, kteří budou vstupovat poprvé od 11. 3. 2020 do školní budovy, musí odevzdat třídním učitelům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Přílohy:

Přeplatky za stravné budou vrácené na účty strávníků v průběhu prvního týdne v červenci 2020.

Ved. ŠJ Zachová Marie

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste si zvolili pro vzdělávání svého dítěte ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Ve školním roce 2020/2021 otevřeme dvě první třídy.

Zveme Vás na informační schůzku rodičů žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, která se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 hodin ve školní jídelně. Schůzky se můžete zúčastnit i s Vašimi dětmi.

Na schůzce je nutné dodržovat aktuální mimořádná opatření.

Mgr. Roman Behún
ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát